Ogłoszenia

„Uzdrowisko Iwonicz” S.A. w Iwoniczu – Zdroju
zatrudni lekarza na pełny etat:

neurolog, ortopeda, balneolog, reumatolog,
rehabilitacja medyczna – możliwość specjalizacji.

E-mail: lecznictwo@uisa.pl, tel. 13 430 85 65


„Uzdrowisko Iwonicz” S.A. w Iwoniczu-Zdroju zatrudni:

– fizjoterapeutę z uprawnieniami ratownika wodnego
lub
– ratownika wodnego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: lecznictwo@uisa.pl lub składanie osobiście w siedzibie Spółki: al. Torosiewicza 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój (budynek „Stary Pałac” Dział lecznictwa).
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez „Uzdrowisko Iwonicz” S.A. z siedzibą w Iwoniczu-Zdroju zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.