Przetargi

image_pdfimage_print

Data umieszczenia zapytania: 01.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe

na udzielenie zamówienia wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn.:

„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego „Excelsior” w Iwoniczu-Zdroju wraz zakupem sprzętu rehabilitacyjnego oraz zagospodarowaniem otoczenia”

współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Formularz oferty z załącznikami-pdf.
 3. Formularz oferty z załącznikami-doc.
 4. Umowa -wzór.
 5. Dokumentacja techniczna-Excelsior 1.
 6. Dokumentacja techniczna-Excelsior 2.
 7. Dokumentacja techniczna-Źródło Józefa.
 8. Dokumentacja techniczna-Ścieżka dydaktyczna.
 9. Przedmiary robót- Excelsior
 10. Przedmiar robót-Źródło Józefa.
 11. Zmiana treści Zapytania ofertowego-08.06.2018r
 12. Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-1.
 13. Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-2.
 14. Zmiana treści Zapytania ofertowego-wydłużenie terminu składania ofert-13.06.2018r
 15. Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-3.
 16. Protokół z wyboru oferty.

Wykaz osób wyznaczonych do przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy-roboty budowlane

Data umieszczenia zapytania: 06.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe

na usługę nadzoru inwestorskiego na zadaniach realizowanych  w ramach projektu: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego „Excelsior” w Iwoniczu-Zdroju wraz zakupem sprzętu rehabilitacyjnego oraz zagospodarowaniem otoczenia”

 1. Zapytanie ofertowe-Nadzór.
 2. Formularz oferty z załącznikami-Nadzór-pdf.
 3. Formularz oferty z załącznikami-Nadzór-doc.
 4. Umowa-wzór-Nadzór.
 5. Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-Nadzór.
 6. Zmiana treści Zapytania ofertowego-Nadzór.
 7. Protokół z wyboru oferty-Nadzór.

Wykaz osób wyznaczonych do przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy-Nadzór