Przetargi

Data umieszczenia zapytania: 04.05.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Na wykonanie 2 sztuk jednostronnych tablic informacyjno-pamiątkowych wraz z dostawą do Iwoniczu-Zdroju, w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szpitala Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnego „EXCELSIOR” w Iwoniczu-Zdroju wraz z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego oraz zagospodarowaniem otoczenia” współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
  3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
  4. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego wersja edytowalna.
  5. Protokół z wyboru

 

Zapytanie ofertowe 17.05.2018r.

Na wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem pn. Droga dojazdowa do kuchni w Szpitalu Uzdrowiskowym Excelsior w Iwoniczu-Zdroju.

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Dokumentacja
  3. Przedmiar robót