Centrum Lecznictwa Uzdrowiskowego otrzymało imię Edwarda Długosza.