Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Rehabilitacja w XXI wieku”