Dane Spółki

„Uzdrowisko Iwonicz” Spółka Akcyjna z siedzibą w Iwoniczu-Zdroju działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Adres: „Uzdrowisko Iwonicz” Spółka Akcyjna, skrót: „Uzdrowisko Iwonicz” S.A., Aleja Torosiewicza 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój NIP: 684-000-08-09 REGON: 000872042 Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorców: prowadzony przez Sąd Rejonowy 
w Rzeszowie; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; ul. Kustronia 4;
35-959 Rzeszów. Nr KRS: … Czytaj dalej Dane Spółki