Dane Spółki

„Uzdrowisko Iwonicz” Spółka Akcyjna z siedzibą w Iwoniczu-Zdroju działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Adres: „Uzdrowisko Iwonicz” Spółka Akcyjna, skrót: „Uzdrowisko Iwonicz” S.A.,
Aleja Torosiewicza 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój
NIP: 684-000-08-09
REGON: 000872042
Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorców: prowadzony przez Sąd Rejonowy 
w Rzeszowie; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; ul. Kustronia 4;
35-959 Rzeszów.
Nr KRS: 0000108826
Data Rejestracji Spółki w KRS: 23 kwietnia 2002 roku.
Bank i Numer konta bankowego: KBS Kraków: 14 8591 0007 0400 0892 2222 0006
Kapitał zakładowy Spółki: 20.550.530,00 PLN
Kapitał akcyjny: 2.055.053 akcji
Wartość nominalna akcji: 10,00 PLN

Akcjonariusze Spółki:

 • Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 
z siedzibą w Warszawie – 2.055.053 akcji (100% udziału w kapitale zakładowym Spółki),

Zarząd Spółki:

 • Piotr Komornicki – Prezes Zarządu
 • Agnieszka Hryńko – Wiceprezes Zarządu

  Zadania Spółki:
  Podstawowym zadaniem Spółki „Uzdrowisko Iwonicz” S.A. z siedzibą w Iwoniczu-Zdroju jest kompleksowe świadczenie usług uzdrowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia uzdrowiskowego prowadzonego w oparciu o miejscowe surowce lecznicze i walory środowiska naturalnego oraz innych specjalistycznych usług, w trosce o poprawę zdrowia kuracjuszy 
i zapewnienie jego maksymalnej ochrony, a także wytwarzanie produktów zdrojowych 
z naturalnych surowców leczniczych, na potrzeby uzdrowiska, odbiorców indywidualnych i innych placówek leczniczych w kraju i za granicą.

  Misja Spółki:
  „Dysponujemy bogactwem wód leczniczych i tradycją 430 lat lecznictwa uzdrowiskowego, 
a także wysoko wyspecjalizowaną kadrą. Wprowadzamy do praktyki najnowsze zdobycze nauki, zaspokajając potrzeby i oczekiwania swoich klientów w zakresie dobrego stanu zdrowia i radości życia ”.