Dane Spółki

„Uzdrowisko Iwonicz” Spółka Akcyjna z siedzibą w Iwoniczu-Zdroju działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Adres: „Uzdrowisko Iwonicz” Spółka Akcyjna, skrót: „Uzdrowisko Iwonicz” S.A.,
Aleja Torosiewicza 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój
NIP: 684-000-08-09
REGON: 000872042
Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorców: prowadzony przez Sąd Rejonowy 
w Rzeszowie; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; ul. Kustronia 4;
35-959 Rzeszów.
Nr KRS: 0000108826
Data Rejestracji Spółki w KRS: 23 kwietnia 2002 roku.
Bank i Numer konta bankowego: KBS Kraków: 14 8591 0007 0400 0892 2222 0006
Kapitał zakładowy Spółki: 18.000.000,00 PLN
Kapitał akcyjny: 1.800.000 akcji
Wartość nominalna akcji: 10,00 PLN

Akcjonariusze Spółki:

  • Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 
z siedzibą w Warszawie – 1.790.726 akcji (99,48% udziału w kapitale zakładowym Spółki),
  • Indywidualni akcjonariusze (osoby uprawnione) – 9.274 akcje (0,52% udziału w kapitale zakładowym Spółki).

Zarząd Spółki:

  • Piotr Komornicki – Prezes Zarządu
  • Agnieszka Hryńko – Członek Zarządu

Zadania Spółki:
Podstawowym zadaniem Spółki „Uzdrowisko Iwonicz” S.A. z siedzibą w Iwoniczu-Zdroju jest kompleksowe świadczenie usług uzdrowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia uzdrowiskowego prowadzonego w oparciu o miejscowe surowce lecznicze i walory środowiska naturalnego oraz innych specjalistycznych usług, w trosce o poprawę zdrowia kuracjuszy 
i zapewnienie jego maksymalnej ochrony, a także wytwarzanie produktów zdrojowych 
z naturalnych surowców leczniczych, na potrzeby uzdrowiska, odbiorców indywidualnych i innych placówek leczniczych w kraju i za granicą.

Misja Spółki:
„Dysponujemy bogactwem wód leczniczych i tradycją 430 lat lecznictwa uzdrowiskowego, 
a także wysoko wyspecjalizowaną kadrą. Wprowadzamy do praktyki najnowsze zdobycze nauki, zaspokajając potrzeby i oczekiwania swoich klientów w zakresie dobrego stanu zdrowia i radości życia ”.