Warunki rezerwacji

image_pdfimage_print

Warunkiem przyjęcia i potwierdzenia rezerwacji pobytu komercyjnego w obiektach Spółki jest wpłata zaliczki w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent) kosztów za cały pobyt, w terminie do 14 dni od dnia dokonania rezerwacji, na konto Spółki: „Uzdrowisko Iwonicz” S.A. – KBS Kraków nr 22 8591 0007 1400 0892 2222 0011

W przypadku rezygnacji z rezerwacji pobytu komercyjnego zgłoszonej na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu, zwrot wpłaconej zaliczki ulega pomniejszeniu o 50% (słownie: pięćdziesiąt procent), a w przypadku rezygnacji na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu, wpłacona zaliczka zostaje zatrzymana przez Spółkę „Uzdrowisko Iwonicz” S.A..

W każdym przypadku zwrot zaliczki następuje po potrąceniu 10% (słownie: dziesięć procent) tytułem poniesionych przez Spółkę kosztów manipulacyjnych.

Brak wpłaty zaliczki upoważnia Spółkę „Uzdrowisko Iwonicz” S.A. w Iwoniczu Zdroju do odmowy przyjęcia kuracjusza.

Pozostałą należność za pobyt komercyjny kuracjusz uiszcza w recepcji obiektu zakwaterowania, w dniu przybycia.