Narząd ruchu

image_pdfimage_print
1. Choroby układu nerwowego (neurologia):

punktor1 stany po udarach mózgu, urazach i operacjach kręgosłupa,
punktor1 choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa,
punktor1 dyskopatie,
punktor1 stwardnienie rozsiane,
punktor1 choroby obwodowego układu nerwowego.

 

2. Reumatologia

punktor1 reumatoidalne zapalenie stawów,
punktor1 zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa z ograniczeniem sprawności lokomocyjnej,
punktor1 inne choroby stawów i tkanek miękkich,
punktor1 choroba zwyrodnieniowa stawów,
punktor1 choroby metaboliczne kości

3. Stany pourazowe, ortopedia

punktor1 stany po urazach kręgosłupa i kończyn,
punktor1 po wszczepieniu endoprotez,
punktor1 wady wrodzone i nabyte narządu ruchu.

4. Osteoporoza