Deklaracja dostępności

image_pdfimage_print

„Uzdrowisko Iwonicz” S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Uzdrowiska https://uzdrowisko-iwonicz.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 2009-06-28.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Załączniki w postaci skanów zdjęć i dokumentów np. w formacie pdf nie są dostosowane dla niektórych osób niepełnosprawnych.

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są pracownicy Biura Obsługi Klienta bok@uisa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 134308787 lub 134308780. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.

Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny „Excelsior” to budynek czteropiętrowy zlokalizowany przy Alei Partyzantów 2, ok. 250 m od centrum uzdrowiska. Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Mieści się w czterokondygnacyjnym budynku, posiada 280 miejsc noclegowych w pokojach 1-, 2-, 3-osobowych.

Dojście do budynku z placu stanowiącego podjazd pod główne wejście po 4 stopniach, osoby poruszające się na wózkach wyjeżdżają po pochylni zabezpieczonej obustronnie barierkami. Drzwi wejściowe dwudzielne z wypełnieniem szklanym ze szkła bezpiecznego, oznakowane. Otwierane automatycznie, przejście o szerokości 120 cm, nawierzchnie ciągów komunikacyjnych wykonane z płytek ceramicznych, antypoślizgowych.

Wejście i wjazd wózkiem inwalidzkim możliwe również z ulicy osobnymi szerokimi drzwiami w prawym narożniku budynku zapewniające bezpośredni dostęp na wszystkie kondygnacje przy pomocy windy o szerokości drzwi 120 cm i głębokości 240 cm.

Poruszanie się pomiędzy kondygnacjami zapewniają kolejne 2 windy: o szerokości drzwi 90 cm i głębokość 120 cm oraz winda o szerokości drzwi 140 cm i głębokości 240 cm. Można poruszać się także po schodach – stopnie wykonano z materiałów antypoślizgowych. Poręcze posiadają wypełnienie i są zakończone w sposób bezpieczny. Schody wewnętrzne zaopatrzone w balustrady i poręcze przyścienne, umożliwiające prawo- i lewostronne ich użytkowanie.

Wokół budynku rozmieszczono miejsca postojowe dla samochodów, w tym położone najbliżej wejścia wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych

Do zakwaterowania pacjentów przeznaczone są 44 pokoje wraz z pomieszczeniami sanitarnymi w pełni przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych: poręcze, krzesło w natrysku, brodzik najazdowy, drzwi do łazienek przesuwane, podwyższona wysokość muszli klozetowej, instalacja przyzywowa. W pokojach obniżone zamknięcia okien uchylnych i wyłączniki światła. W przedpokojach – szafa wnękowa z drzwiami przesuwanymi na rolkach.

Przy pozostałych pokojach węzły sanitarne wyposażone w natrysk z brodzikiem, umywalkę i WC.

Dodatkowo na każdej kondygnacji są 2 łazienki z natryskami i w.c. przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

W szpitalu funkcjonują trzy oddziały. Na każdym oddziale jest gabinet lekarski i dyżurka pielęgniarska z gabinetem zabiegowym dostępne dla osób niepełnosprawnych na wózkach.

Szpital zapewnia osobom niepełnosprawnym korzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii i hydroterapii.

Gabinet fizjoterapii – kondygnacja – 0 (parter), dostępne dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Posiada atestowane wyposażenie oraz sprzęt do elektroterapii, magnetoterapii, laseroterapii, krioterapii, ultradźwięków.

Gabinet hydroterapii – kondygnacja – 1. Dostępne dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Sanatorium „Pod Jodłą” to budynek trzykondygnacyjny w centrum uzdrowiska położony przy
al. Torosiewicza 1. Wejście z ulicy po schodach na wysoki parter. Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach urządzone zostały wjazd i wejście z pochylni zlokalizowanej od południowej strony obiektu. Wszystkie kondygnacje dostępne dla osób niepełnosprawnych dzięki windzie o szerokości drzwi 100 cm i głębokości 160 cm. Schody posiadają wypełnienie, a poręcze umożliwiające prawo i lewostronne ich użytkowanie są zakończone w sposób bezpieczny.

Ilość miejsc dla pacjentów wynosi 87, wszystkie pokoje z pełnym węzłem sanitarnym. Na poszczególnych kondygnacjach znajdują się ogólnodostępne łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Sanatorium posiada na miejscu stołówkę.

W oddziale funkcjonują: gabinet lekarski i punkt pielęgniarski zlokalizowane na parterze.

Zabiegi rehabilitacyjne wydawane są w Zakładzie Przyrodoleczniczym (Centrum Lecznictwa Uzdrowiskowego) odległym o ok. 150 m.

Sanatorium „Biały Orzeł” to obiekt czterokondygnacyjny położony w centrum uzdrowiska przy al. Torosiewicza 4. Wejście do budynku na wysoki parter po schodach. Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach urządzone zostały wjazd i wejście z pochylni zlokalizowanej od zachodniej strony obiektu. Wjazd na wszystkie kondygnacje dostępny dla osób niepełnosprawnych dzięki windzie o szerokości drzwi 100 cm i głębokości 120 cm. Schody posiadają wypełnienie, a poręcze umożliwiające prawo i lewostronne ich użytkowanie są zakończone w sposób bezpieczny.

Ilość miejsc dla pacjentów wynosi 86. Wszystkie pokoje z węzłem sanitarnym.
Na wszystkich kondygnacjach znajdują się łazienki ogólnodostępne dla osób niepełnosprawnych.

Sanatorium posiada na niskim parterze stołówkę i salę gimnastyczną.

W oddziale funkcjonują: gabinet lekarski i gabinet psychologa na I piętrze oraz punkt pielęgniarski
i gabinet zabiegowy zlokalizowane na parterze.

Zabiegi rehabilitacyjne wydawane są na miejscu oraz w Zakładzie Przyrodoleczniczym (Centrum Lecznictwa Uzdrowiskowego) odległym ok. 200 m.

Sanatorium „Stare Łazienki” to obiekt dwukondygnacyjny położony w centrum uzdrowiska przy głównym deptaku (Plac Karola i Józefa 3). Wejście do budynku na wysoki parter po schodach. Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach urządzone zostały wjazd i wejście z pochylni zlokalizowanej od południowej strony obiektu. Wjazd na piętro dostępny dla osób niepełnosprawnych dzięki windzie o szerokości drzwi 100 cm i głębokości 120 cm. Schody posiadają wypełnienie, a poręcze umożliwiające prawo i lewostronne ich użytkowanie są zakończone w sposób bezpieczny.

Ilość miejsc dla pacjentów wynosi 57. Wszystkie pokoje z węzłem sanitarnym, w tym 7 z łazienką przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Ponadto na obydwu kondygnacjach znajdują się łazienki ogólnodostępne dla osób niepełnosprawnych.

Sanatorium posiada na parterze stołówkę.

W oddziale funkcjonują: gabinet lekarski i punkt pielęgniarski oraz gabinet zabiegowy zlokalizowane na parterze.

Zabiegi rehabilitacyjne wydawane są w Zakładzie Przyrodoleczniczym (Centrum Lecznictwa Uzdrowiskowego) odległym ok. 100 m.

Sanatorium nr IV zlokalizowane jest na IV piętrze budynku Centrum Lecznictwa Uzdrowiskowego przy ul. Kulczyńskiego 1 A, położone jest w centrum uzdrowiska. Sanatorium posiada bezpośrednie oddzielne wejście z poziomu ulicy Kulczyńskiego dostosowane dla osób niepełnosprawnych oraz wejście przez budynek Centrum z wykorzystaniem 3 wind umożliwiających poruszanie się po wszystkich piętrach obiektu. Oddział sanatoryjny przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

W sanatorium do zakwaterowania pacjentów przeznaczono 39 łóżek w 15 pokojach, z których 6 przystosowano w pełni wraz z łazienkami dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo na oddziale znajduje się łazienka ogólnodostępna dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie oddziału znajduje się jadalnia i świetlica.

W oddziale znajdują się: recepcja, gabinet lekarski i punkt pielęgniarski z gabinetem zabiegowym.

Centrum Lecznictwa Uzdrowiskowego zlokalizowane w centrum uzdrowiska przy ul. Kulczyńskiego 1 A. Obiekt 4-piętrowy. Wejście z ulicy z podjazdem i pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Dzięki trzem windom w całym obiekcie zapewniono dostępność dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

W skład Centrum wchodzą:

I Przychodnia Uzdrowiskowa, Biuro Obsługi Klienta, kawiarnia – parter
II Zakład Przyrodoleczniczy obejmujący I, II, III piętro.
III Podkarpacki Ośrodek Terapii Solnej
IV Sanatorium nr IV

Dział zabiegowy w Zakładzie Przyrodoleczniczym stanowią: gabinety hydroterapii i balneologii, a także kinezyterapii z basenem rehabilitacyjnym oraz fizykoterapii. Gabinety dostępne dla osób niepełnosprawnych.

W dziedzinie medycyny KMSPICO, podobnie jak inne programy, jest bardzo poszukiwane do aktywacji systemów operacyjnych i aplikacji biurowych używanych w placówkach medycznych.