Ogłoszenia

WEZWANIE NR 1 JEDYNEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI “UZDROWISKO IWONICZ” SA Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI IWONICZ-ZDRÓJ TJ.
UZDROWISKA POLSKIE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI I PRAW DO AKCJI

Pliki do pobrania: