Ogłoszenia

„Uzdrowisko Iwonicz” S.A. z siedziba w Iwoniczu-Zdroju, Al. Torosiewicza 2,
zatrudni fizjoterapeutę

Wymagania:

 • prawo wykonywania zawodu,
 • wysoka motywacja do pracy oraz zaangażowanie w powierzone zadania,
 • dyspozycyjność,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • empatia, komunikatywność, życzliwe podejście do pacjenta.

Oferujemy:

 • umowę o pracę – pełny etat,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • dobre warunki pracy.

CV prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@uisa.pl.

Numery telefonów do kontaktu: 13 430 8550, 13 430 8566, 13 430 8565.
Dokumenty aplikacyjne proszę nazwać w formacie „imię nazwisko – CV/LM”.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie tylko następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, za pomocą których mamy kontaktować się w procesie rekrutacji, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie tych danych jest obowiązkowe i wynika z przepisu prawa, tj. art. art. 221 §1 Kodeksu Pracy.
Przekazanie danych innych niż wskazane powyżej, nie jest wymogiem ustawowym, wówczas przetwarzanie przez nas tych informacji jest możliwe wyłącznie w oparciu o Pana/Pani zgodę. W tym celu prosimy o zawarcie w nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Uzdrowisko Iwonicz” S.A. z siedzibą w Iwoniczu-Zdroju, moich danych osobowych zawartych w przekazywanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (CV/List motywacyjny) dla potrzeb związanych z prowadzonym procesem rekrutacyjnym. Niniejsza zgoda dotyczy danych osobowych, które przekraczają zakres wskazany w art. 221 §1 Kodeksu Pracy.”
Przekazanie nam w nadsyłanych dokumentach aplikacyjnych danych osobowych w zakresie wykraczającym poza zakres określony w art. 221 §1 Kodeksu Pracy bez umieszczenia powyższej klauzuli zgody, oznaczać będzie zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.
Zgodę możesz wycofać w każdym czasie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na jej podstawie zanim ją wycofałeś. W tym celu skontaktuj się z nami lub naszym IOD listownie na adres siedziby, przez e-mail
Zanim wyślesz CV dowiedz się, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe i jakie prawa przysługują Ci w związku z tym przetwarzaniem: Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy.


„Uzdrowisko Iwonicz” S.A. z siedziba w Iwoniczu-Zdroju, Al. Torosiewicza 2,
zatrudni Lekarza Specjalistę

Wymagania:

 • prawo wykonywania zawodu,
 • specjalizacja z balneologii i medycyny fizykalnej,
 • specjalizacja z neurologii, reumatologii, rehabilitacji medycznej, chorób wewnętrznych,
 • istnieje możliwość zrobienia kursu balneologicznego lub specjalizacji z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • empatia, komunikatywność, życzliwe podejście do pacjenta.

Oferujemy:

 • umowę o pracę – pełny etat,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • dobre warunki pracy.

CV prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@uisa.pl.

Numery telefonów do kontaktu: 13 430 8550, 13 430 8566, 13 430 8565.
Dokumenty aplikacyjne proszę nazwać w formacie „imię nazwisko – CV/LM”.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie tylko następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, za pomocą których mamy kontaktować się w procesie rekrutacji, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie tych danych jest obowiązkowe i wynika z przepisu prawa, tj. art. art. 221 §1 Kodeksu Pracy.
Przekazanie danych innych niż wskazane powyżej, nie jest wymogiem ustawowym, wówczas przetwarzanie przez nas tych informacji jest możliwe wyłącznie w oparciu o Pana/Pani zgodę. W tym celu prosimy o zawarcie w nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Uzdrowisko Iwonicz” S.A. z siedzibą w Iwoniczu-Zdroju, moich danych osobowych zawartych w przekazywanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (CV/List motywacyjny) dla potrzeb związanych z prowadzonym procesem rekrutacyjnym. Niniejsza zgoda dotyczy danych osobowych, które przekraczają zakres wskazany w art. 221 §1 Kodeksu Pracy.”
Przekazanie nam w nadsyłanych dokumentach aplikacyjnych danych osobowych w zakresie wykraczającym poza zakres określony w art. 221 §1 Kodeksu Pracy bez umieszczenia powyższej klauzuli zgody, oznaczać będzie zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.
Zgodę możesz wycofać w każdym czasie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na jej podstawie zanim ją wycofałeś. W tym celu skontaktuj się z nami lub naszym IOD listownie na adres siedziby, przez e-mail
Zanim wyślesz CV dowiedz się, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe i jakie prawa przysługują Ci w związku z tym przetwarzaniem: Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy.


WEZWANIE NR 1 JEDYNEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI “UZDROWISKO IWONICZ” SA Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI IWONICZ-ZDRÓJ TJ.
UZDROWISKA POLSKIE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI I PRAW DO AKCJI

Pliki do pobrania: