Ogólnoustrojowa rehabilitacja lecznicza (refundowana przez NFZ)

image_pdfimage_print

W ramach rehabilitacji finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w „Uzdrowisko Iwonicz” S.A mogą Państwo skorzystać z:
punktor1 rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych realizowanej w Pododdziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Szpitala Uzdrowiskowego „Excelsior”,
punktor1 rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach ośrodka dziennego w Oddziale Dziennym Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Uzdrowiskowego Zakładu Przyrodoleczniczego.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa to kompleksowa rehabilitacja narządu ruchu, szczególnie w przypadku istnienia wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych), a także neurologicznych, reumatologicznych i onkologicznych.

Rehabilitacja w warunkach stacjonarnych przeznaczona jest dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowej rehabilitacji oraz całodobowego nadzoru medycznego. Zabiegi przeznaczone są dla pacjentów, którzy wymagają wszechstronnego postępowania usprawniającego. Skierowanie może być wystawiane przez lekarza szpitalnego oddziału:
punktor1 urazowo-ortopedycznego,
punktor1 chirurgicznego,
punktor1 neurochirurgicznego,
punktor1 neurologicznego,
punktor1 reumatologicznego,
punktor1 chorób wewnętrznych,
punktor1 onkologicznego,
punktor1 ginekologicznego,
punktor1 urologicznego.

W razie wystąpienia u pacjenta zaostrzenia choroby przewlekłej, skierowanie może wystawić również lekarz poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

Do skierowania powinna być dołączona dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie medyczne i wyniki podstawowych badań.
Czas trwania rehabilitacji wynosi od 3 do 6 tygodni.

Uwaga! „Uzdrowisko Iwonicz” S.A. nie prowadzi rezerwacji pokoi. Pacjenci przyjmowani są według kolejki oczekujących.

 

Rehabilitacja w warunkach ośrodka dziennego przeznaczona jest dla pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają intensywnej rehabilitacji i nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego. Skierowanie może być wystawiane przez lekarza szpitalnego oddziału:
punktor1urazowo-ortopedycznego,
punktor1chirurgicznego,
punktor1neurochirurgicznego,
punktor1reumatologicznego,
punktor1chorób wewnętrznych,
punktor1onkologicznego,
punktor1urologicznego,
punktor1rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej,
punktor1ginekologicznego
lub lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej.

W przypadku zaostrzenia schorzeń przewlekłych skierowanie może wystawić również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Do skierowania powinna być dołączona dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie medyczne i wyniki podstawowych badań.
Czas trwania rehabilitacji wynosi od 3 do 6 tygodni.