Turnusy rehabilitacyjne

image_pdfimage_print

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Celem takiej rehabilitacji jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, m.in. przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Turnus odbywa się w zorganizowanej grupie i trwa nie krócej niż 14 dni.

Z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie:

punktor1 o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności
lub
punktor1  o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów
lub
punktor1 o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Jak uzyskać dofinansowanie?

1.  W odpowiednim (ze względu na miejsce zamieszkania) centrum/ośrodek pomocy rodzinie należy pobrać i złożyć “Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym” oraz wypełniony przez opiekującego się lekarza “Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny” (wniosek ten jest ważny przez 3 miesiące od dnia sporządzenia) wraz z ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udział opiekuna. Należy również złożyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności / wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem / orzeczenia o niepełnosprawności.

2. Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu należy w terminie 30 dni nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu poinformować centrum/ośrodek pomocy rodzinie o wybranym turnusie. Należy wybrać turnus prowadzony przez organizatora, który uzyskał wpis do rejestru organizatorów turnusów prowadzonego przez wojewodów. Również ośrodek, w którym będzie odbywał się turnus musi posiadać aktualny wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, prowadzonego przez wojewodów. Ośrodek powinien być dostosowany do rodzaju schorzeń Wnioskodawcy określonych we wniosku lekarskim.

Dofinansowanie można otrzymać tylko jeden raz w roku kalendarzowym.

“Uzdrowisko Iwonicz” S.A. posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych nr OR/18/0008/22 ważny do dnia 29.03.2025 r.
W turnusach usprawniająco-rekreacyjnych mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków PFRON w następujących profilach:

punktor1 z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
punktor1 z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich;
punktor1 z upośledzeniem umysłowym;
punktor1 z padaczką;
punktor1 ze schorzeniami układu krążenia;
punktor1 ze skoliozą;
punktor1 ze schorzeniami kręgosłupa;
punktor1 ze schorzeniami zwyrodnieniowymi;
punktor1 ze schorzeniami laryngologicznymi;
punktor1 ze schorzeniami układu oddechowego;
punktor1 z chorobami dermatologicznymi, narządów wydzielania wewnętrznego, neurologicznymi, przemiany materii, układu moczowo – płciowego, pokarmowego, wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, ze schorzeniami reumatycznymi, kobiety po mastektomii, z alergią, z cukrzycą, z wadami postawy, z zaburzeniami głosu i mowy, z chorobą psychiczną.

Nasze obiekty Szpital Uzdrowiskowy “Excelsior”, Sanatorium “Biały Orzeł”, Sanatorium “Pod Jodłą”, Sanatorium “Stare Łazienki” i Sanatorium Uzdrowiskowe Nr IV posiadają wpis do Rejestru Ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne usprawniająco-rekreacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1. Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny “Excelsior” – wpis do Rejestru Ośrodków nr OD/18/0020/22 ważny do dnia 25.07.2025 r. jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

punktor1 z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
punktor1 z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich;
punktor1 z upośledzeniem umysłowym;
punktor1 z padaczką;
punktor1 ze schorzeniami układu krążenia;
punktor1 z chorobami neurologicznymi, przemiany materii, układu moczowo-płciowego, pokarmowego, wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, ze schorzeniami reumatycznymi, układu oddechowego, z alergią, z cukrzycą, kobiety po mastektomii, z zaburzeniami głosu i mowy.

2. Sanatorium Uzdrowiskowe “Biały Orzeł” – wpis do Rejestru Ośrodków nr OD/18/0007/21 ważny do dnia 13.09.2024 r. jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

punktor1 z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
punktor1 z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich;
punktor1 z upośledzeniem umysłowym;
punktor1 z chorobą psychiczną;
punktor1 z padaczką;
punktor1 ze schorzeniami układu krążenia;
punktor1 z chorobami neurologicznymi, przemiany materii, reumatycznymi, układu moczowo-płciowego, układu pokarmowego, układu oddechowego, z alergią, z cukrzycą, kobiety po mastektomii, z zaburzeniami głosu i mowy;
punktor1 osoby po laryngektomii.

3. Sanatorium Uzdrowiskowe “Pod Jodłą” – wpis do Rejestru Ośrodków nr OD/18/0006/21 ważny do dnia 13.09.2024 r. jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

punktor1z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
punktor1z chorobami przemiany materii, układu moczowo-płciowego, układu pokarmowego, ze schorzeniami układu oddechowego, z alergią, kobiety po mastektomii.

4. Sanatorium “Stare Łazienki” – wpis do Rejestru Ośrodków nr OD/18/0005/21 ważny do dnia 03.09.2024 r. jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

punktor1z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
punktor1z chorobami przemiany materii, układu moczowo-płciowego, pokarmowego, układu oddechowego, z alergią, kobiety po mastektomii.

5. Sanatorium Uzdrowiskowe Nr IV – wpis do Rejestru Ośrodków nr OD/18/0009/22 ważny do dnia 27.04.2025 r. jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:
punktor1z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
punktor1z chorobą psychiczną,
punktor1z upośledzeniem umysłowym,
punktor1ze schorzeniami układu krążenia,
punktor1z chorobami neurologicznymi, przemiany materii, układu pokarmowego, wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, ze schorzeniami reumatycznymi, układu oddechowego, z alergią, z cukrzycą, z zaburzeniami głosu i mowy, kobiety po mastektomii.

Harmonogram turnusów rehabilitacyjnych w 2024 r (dotyczy dofinansowania przez PFRON, PCPR, MOPS, GOPS):
Lp. Data turnusu Sanatorium Uzdrowiskowe „Pod Jodłą”,
Sanatorium Uzdrowiskowe „Stare Łazienki”,
Szpital Uzdrowisko-Rehabilitacyjny „Excelsior”
Sanatorium Uzdrowiskowe „Pod Jodłą”, Sanatorium Uzdrowiskowe Nr IV oraz
Szpital Uzdrowisko-Rehabilitacyjny „Excelsior”
(pokoje standard plus)
pokój 1-osobowy pokój 2-osobowy pokój 3-osobowy pokój 1-osobowy pokój 2-osobowy pokój 3-osobowy
1 07.05.-21.05. 3700,- 3230,- 2770,- 4000,- 3540,- 3080,-
2 21.05.-04.06. 3700,- 3230,- 2770,- 4000,- 3540,- 3080,-
3 04.06-18.06 3700,- 3230,- 2770,- 4000,- 3540,- 3080,-
4 18.06-02.07 3700,- 3230,- 2770,- 4000,- 3540,- 3080,-
5 02.07-16.07 3700,- 3230,- 2770,- 4000,- 3540,- 3080,-
6 12.07-26.07* 3700,- 3230,- 2770,- 4000,- 3540,- 3080,-
7 16.07-30.07 3700,- 3230,- 2770,- 4000,- 3540,- 3080,-
8 30.07-13.08 3700,- 3230,- 2770,- 4000,- 3540,- 3080,-
9 13.08-27.08 3700,- 3230,- 2770,- 4000,- 3540,- 3080,-
10 14.08-28.08* 3700,- 3230,- 2770,- 4000,- 3540,- 3080,-
11 27.08-10.09 3700,- 3230,- 2770,- 4000,- 3540,- 3080,-
12 10.09-24.09 3700,- 3230,- 2770,- 4000,- 3540,- 3080,-
13 24.09-08.10 3545,- 3075,- 3075,- 3850,- 3385,- 2925,-
14 08.10-22.10 3390,- 2920,- 2615,- 3700,- 3230,- 2770,-
15 22.10-05.11 3390,- 2920,- 2460,- 3700,- 3230,- 2770,-
16 05.11-19.11 3390,- 2920,- 2460,- 3700,- 3230,- 2770,-
17 19.11-03.12 3390,- 2920,- 2460,- 3700,- 3230,- 2770,-

*turnus tylko w Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym “Excelsior”

Cena pobytu obejmuje:

punktor1zakwaterowanie – 14 noclegów (pobyt rozpoczyna się obiadem pierwszego dnia, a kończy śniadaniem ostatniego dnia),
punktor13 posiłki dziennie z uwzględnieniem diet,
punktor1opiekę lekarsko-pielęgniarską,
punktor13 zabiegi lecznicze dziennie (z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych) wg ordynacji lekarskiej,
punktor1codzienną kurację pitną w Pijalni Wód Mineralnych,
punktor12 seanse relaksacyjne w jaskini solnej,
punktor1zwiedzanie Iwonicza-Zdroju z przewodnikiem.

Koszty dodatkowe:

Każdy kuracjusz zobowiązany jest do uiszczenia na miejscu opłaty uzdrowiskowej zgodnie z uchwałą Rady Gminy Iwonicz-Zdrój, która wynosi  6,20 zł za dobę dla wszystkich osób fizycznych przebywających w Uzdrowisku Iwonicz-Zdrój dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

Opłatę uzdrowiskową należy uiścić gotówką w miejscu zakwaterowania.

Rezerwacja:

„Uzdrowisko Iwonicz” S.A.

Biuro Obsługi Klienta

telefon: 13 430-87-80; 13 430-87-90; 13 430-87-64

e-mail: bok@uisa.pl

Materiały do pobrania:

punktor1 Cennik pobytu leczniczego

punktor1 Warunki rezerwacji

punktor1 Opłata uzdrowiskowa– uchwała Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju