Klauzula informacyjna – Newsletter

image_pdfimage_print

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest “Uzdrowisko Iwonicz” S.A. z siedzibą w Iwoniczu-Zdroju przy Al. Torosiewicza 2,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji,
  4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
  6. inspektorem ochrony danych w Spółce “Uzdrowisko Iwonicz” S.A. jest Pan Daniel Cząstka, adres e-mail: iodo@uisa.pl,
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.