Przetargi

image_pdfimage_print

07.01.2020 r.

 1. Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin to: 9.01.2020 r. (czwartek) do godziny 15:00.

03.01.2020 r.

 1. Odpowiedzi na pytania Oferentów część 2

30.12.2019 r.

 1. Odpowiedzi na pytania Oferentów

Data umieszczenia zapytania: 16.12.2019 r.

Zapytanie ofertowe

pn.: „Świadczenie usług w zakresie żywienia zbiorowego kuracjuszy na rzecz „Uzdrowisko Iwonicz” S.A. w Iwoniczu – Zdroju”

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE pn. Świadczenie usług w zakresie żywienia zbiorowego kuracjuszy na rzezcz Uzdrowisko Iwonicz S.A. w Iwoniczu – Zdroju
 2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Wykaz pomieszczeń i powierzchni w poszczególnych obiektach Uzdrowiska Iwonicz S.A., które zostaną przekazane Wykonawcy usług żywienia na podstawie umowy o świadczenie tych usług
 4. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Formularz oferty
 5. Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 6. Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia
 7. Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 8. Załącznik Nr 7 do Zapytania ofertowego – Wykaz usług
 9. Załącznik Nr 8 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie oferenta o powiązaniach kapitałowych
 10. Załącznik Nr 9 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy wraz z załącznikiem nr 3 do umowy

Data umieszczenia zapytania: 01.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe

na udzielenie zamówienia wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn.:

„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego „Excelsior” w Iwoniczu-Zdroju wraz zakupem sprzętu rehabilitacyjnego oraz zagospodarowaniem otoczenia”

współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Formularz oferty z załącznikami-pdf.
 3. Formularz oferty z załącznikami-doc.
 4. Umowa -wzór.
 5. Dokumentacja techniczna-Excelsior 1.
 6. Dokumentacja techniczna-Excelsior 2.
 7. Dokumentacja techniczna-Źródło Józefa.
 8. Dokumentacja techniczna-Ścieżka dydaktyczna.
 9. Przedmiary robót- Excelsior
 10. Przedmiar robót-Źródło Józefa.
 11. Zmiana treści Zapytania ofertowego-08.06.2018r
 12. Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-1.
 13. Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-2.
 14. Zmiana treści Zapytania ofertowego-wydłużenie terminu składania ofert-13.06.2018r
 15. Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-3.
 16. Protokół z wyboru oferty.

Wykaz osób wyznaczonych do przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy-roboty budowlane

Data umieszczenia zapytania: 06.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe

na usługę nadzoru inwestorskiego na zadaniach realizowanych  w ramach projektu: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego „Excelsior” w Iwoniczu-Zdroju wraz zakupem sprzętu rehabilitacyjnego oraz zagospodarowaniem otoczenia”

 1. Zapytanie ofertowe-Nadzór.
 2. Formularz oferty z załącznikami-Nadzór-pdf.
 3. Formularz oferty z załącznikami-Nadzór-doc.
 4. Umowa-wzór-Nadzór.
 5. Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-Nadzór.
 6. Zmiana treści Zapytania ofertowego-Nadzór.
 7. Protokół z wyboru oferty-Nadzór.

Wykaz osób wyznaczonych do przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy-Nadzór

Data umieszczenia zapytania: 05.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe

na udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia medycznego, siłowni zewnętrznej, ścieżki dydaktycznej i poidełka w ramach zadania.:

„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego „Excelsior” w Iwoniczu-Zdroju wraz zakupem sprzętu rehabilitacyjnego oraz zagospodarowaniem otoczenia”

współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 1. Zapytanie ofertowe-dostawa wyposażenia.
 2. Specyfikacja dostaw- wyposażenie medyczne.
 3. Wykaz osób wyznaczonych do przeprowadzenia procedury wyboru – wyposażenie medyczne
 4. Formularz oferty z załącznikami-dostawa wyposażenia-pdf.
 5. Formularz oferty z załącznikami-dostawa wyposażenia-doc.
 6. Wzór umowy-dostawa wyposażenia.
 7. Dokumentacja ścieżka dydaktyczna-dostawa wyposażenia.
 8. Informacja z otwarcia ofert-wyposażenie medyczne.
 9. Protokół z wyboru- wyposażenie medyczne.