Turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Celem takiej rehabilitacji jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, m.in. przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Turnus odbywa się w zorganizowanej grupie i trwa nie krócej niż 14 dni.

Z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie:

punktor1 o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności
lub
punktor1  o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów
lub
punktor1 o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Jak uzyskać dofinansowanie?

1.  W odpowiednim (ze względu na miejsce zamieszkania) centrum/ośrodek pomocy rodzinie należy pobrać i złożyć „Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym” oraz wypełniony przez opiekującego się lekarza „Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny” (wniosek ten jest ważny przez 3 miesiące od dnia sporządzenia) wraz z ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udział opiekuna. Należy również złożyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności / wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem / orzeczenia o niepełnosprawności.

2. Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu należy w terminie 30 dni nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu poinformować centrum/ośrodek pomocy rodzinie o wybranym turnusie. Należy wybrać turnus prowadzony przez organizatora, który uzyskał wpis do rejestru organizatorów turnusów prowadzonego przez wojewodów. Również ośrodek, w którym będzie odbywał się turnus musi posiadać aktualny wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, prowadzonego przez wojewodów. Ośrodek powinien być dostosowany do rodzaju schorzeń Wnioskodawcy określonych we wniosku lekarskim.

Dofinansowanie można otrzymać tylko jeden raz w roku kalendarzowym.

„Uzdrowisko Iwonicz” S.A. posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych nr OR/18/0002/16 ważny do dnia 03.02.2019 r.
W turnusach usprawniająco-rekreacyjnych mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków PFRON w następujących profilach:

punktor1 z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
punktor1 z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich;
punktor1 z upośledzeniem umysłowym;
punktor1 z padaczką;
punktor1 ze schorzeniami układu krążenia;
punktor1 z chorobami dermatologicznymi, narządów wydzielania wewnętrznego, neurologicznymi, przemiany materii, układu moczowo – płciowego, pokarmowego, wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, ze schorzeniami reumatycznymi, kobiety po mastektomii, z alergią, z cukrzycą, z wadami postawy, z zaburzeniami głosu i mowy.

Nasze obiekty Szpital Uzdrowiskowy „Excelsior”, Sanatorium „Biały Orzeł”, Sanatorium „Pod Jodłą”, Sanatorium „Stare Łazienki” i Sanatorium Uzdrowiskowe Nr IV posiadają wpis do Rejestru Ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne usprawniająco-rekreacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1. Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny „Excelsior” – wpis do Rejestru Ośrodków nr OD/18/0022/16 ważny do dnia 23.07.2019 r. jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

punktor1 z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
punktor1 z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich;
punktor1 z upośledzeniem umysłowym;
punktor1 z padaczką;
punktor1 ze schorzeniami układu krążenia;
punktor1 z chorobami neurologicznymi, przemiany materii, układu moczowo-płciowego, pokarmowego, wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, ze schorzeniami reumatycznymi, układu oddechowego, z alergią, z cukrzycą, kobiety po mastektomii, z zaburzeniami głosu i mowy.

2. Sanatorium Uzdrowiskowe „Biały Orzeł” – wpis do Rejestru Ośrodków nr OD/18/0002/15 ważny do dnia 26.08.2018 r. jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

punktor1 z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
punktor1 z upośledzeniem umysłowym;
punktor1 z chorobą psychiczną;
punktor1 z padaczką;
punktor1 ze schorzeniami układu krążenia;
punktor1 z chorobami neurologicznymi, przemiany materii, reumatycznymi, układu moczowo-płciowego, układu pokarmowego, ze schorzeniami układu oddechowego, z alergią, z cukrzycą, kobiety po mastektomii, z zaburzeniami głosu i mowy.

3. Sanatorium Uzdrowiskowe „Pod Jodłą” – wpis do Rejestru Ośrodków nr OD/18/0004/15 ważny do dnia 03.08.2018 r. jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

punktor1z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
punktor1z chorobami przemiany materii, układu moczowo-płciowego, układu pokarmowego, ze schorzeniami układu oddechowego, z alergią, kobiety po mastektomii.

4. Sanatorium „Stare Łazienki” – wpis do Rejestru Ośrodków nr OD/18/0003/15 ważny do dnia 02.08.2018 r. jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

punktor1z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
punktor1z chorobami przemiany materii, układu moczowo-płciowego, pokarmowego, ze schorzeniami układu oddechowego, z alergią, kobiety po mastektomii.

5. Sanatorium Uzdrowiskowe Nr IV – wpis do Rejestru Ośrodków nr OD/18/0006/16 ważny do dnia 25.03.2019 r. jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:
punktor1z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wóżkach inwalidzkich,
punktor1z dysfunkcją narządu słuchu,
punktor1z upośledzeniem umysłowym,
punktor1z padaczką,
punktor1ze schorzeniami układu krążenia,
punktor1z chorobami neurologicznymi, przemiany materii, układu pokarmowego, wymagjącymi leczenia dietami eliminacyjnymi, ze schorzeniami reumatycznymi, układu oddechowego, z alergią, z zaburzeniami głosu i mowy, kobiety po mastektomii.

Harmonogram turnusów rehabilitacyjnych w 2017 r (dotyczy dofinansowania przez PEFRON, PCPR, MOPS, GOPS):

L.p.

Data turnusu

SU „Stare Łazienki”
SU „Pod Jodłą”

SU „Biały Orzeł”

SU Nr IV

SU „Excelsior”

pok. 1-os.

pok. 2-os.

pok. 1-os.

pok. 2-os.

pok. 2-os.

pok. 3-os.

pok. 1-os.

pok. 2-os.

pok. 3-os.

1

30.03-13.04

1750,-

1470,-

1750,-

1470,-

1750,-

1470,-

1190,-

2

20.04-04.05

1750,-

1470,-

1750,-

1470,-

1750,-

1470,-

1190,-

3

11.05-25.05

1960,-

1610,-

1890,-

1610,-

1960,-

1610,-

1330,-

4

22.06-06.07

1960,-

1610,-

1890,-

1610,-

1960,-

1610,-

1330,-

5

13.07-27.07

1960,-

1610,-

1890,-

1610,-

1960,-

1610,-

1330,-

6

20.07-03.08

1960,-

1610,-

1330,-

7

06.08-20.08

 –

1470,-

1330,-

8

14.09-28.09

1960,-

1610,-

1890,-

1610,-

1960,-

1610,-

1330,-

9

05.10-19.10

1750,-

1470,-

1750,-

1470,-

1750,-

1470,-

1190,-

10

16.11-30.11

1750,-

1470,-

1750,-

1470,-

1750,-

1470,-

1190,-


Cena obejmuje:

punktor1zakwaterowanie zgodnie z dokonaną rezerwacją – 14 noclegów
punktor1całodzienne wyżywienie – 3 posiłki dziennie
punktor13 zabiegi dziennie wg ordynacji lekarskiej – od poniedziałku do soboty
punktor1opiekę lekarsko-pielęgnacyjną

GRATIS!

punktor12 x seans w jaskini solnej z muzykoterapią
punktor12 x „pachnący relaks” – seans w gabinecie aromatoterapii
punktor1codzienna kuracja pitna w Pijalni Wód Mineralnych
punktor11 x prozdrowotne zajęcia edukacyjne
punktor1zwiedzanie Iwonicza-Zdroju z przewodnikiem
punktor1spacer przyrodniczy szlakami Iwonicza-Zdroju z przewodnikiem

Koszty dodatkowe:

Każdy kuracjusz zobowiązany jest do uiszczenia na miejscu opłaty klimatycznej zgodnie z uchwałą Rady Gminy Iwonicz-Zdrój, która wynosi:

punktor1od osób fizycznych, które ukończyły 15 lat 3,50 zł/dziennie
punktor1od osób fizycznych, które nie ukończyły 15 lat 2,00 zł/dziennie
punktor1od kombatantów posiadających ważną legitymację, legalnie działającej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej organizacji kombatanckiej 2,00 zł/dziennie

Opłatę klimatyczną należy uiści gotówką w miejscu zakwaterowania.

 

Materiały do pobrania:

punktor1 Cennik pobytu leczniczego

punktor1 Warunki rezerwacji

image_pdfimage_print