„Innowacyjny rozwój uzdrowisk Polski Wschodniej” – Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Rzeszowie