„Uzdrowisko Iwonicz” S. A. na Konferencji „Pielęgniarka i położna XXI wieku – uprawnienia a odpowiedzialność”