Rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego „Excelsior”

Z wielką przyjemnością informujemy, że trwa rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego „Excelsior”. Po zakończonej rozbudowie przybędzie dodatkowych 70 łóżek, czyli łącznie obiekt będzie dysponował 300 miejscami.

Pojawią się także nowe sale do ćwiczeń wyposażone w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny. Zmieni się także infrastruktura wokół szpitala.

To pierwsza rozbudowa “Excelsiora” w jego 90-letniej historii, ale nie pierwsza modernizacja! Ostatni, gruntowny remont Szpitala przeprowadziliśmy w 2017 roku, m.in. wyposażając wszystkie pokoje w węzeł higieniczno-sanitarny, nowe meble i instalacje. Budynek dostosowany został do obowiązujących przepisów, a nasi Pacjenci zyskali maksymalne poczucie bezpieczeństwa.

Cieszymy się, że już wkrótce będziemy mogli z równą dumą zaprezentować Państwu nową część Szpitala – zakończenie prac planowane jest już na koniec roku.

Projekt „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szpitala Uzdrowiskowo–Rehabilitacyjnego „EXCELSIOR” w Iwoniczu-Zdroju wraz z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego oraz zagospodarowaniem otoczenia” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI. Spójność przestrzenna i społeczna. Działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu.