Zielona energia w Uzdrowisku Iwonicz

Wykorzystanie w leczeniu metod opartych na działaniu czynników występujących w przyrodzie (klimatu, powietrza czy wody) wymaga troski o zachowanie naturalnych walorów środowiska. Dla Uzdrowiska Iwonicz, od lat stosującego w kuracjach metody przyrodolecznicze, jest to szczególnie ważne.

Dlatego z przyjemnością informujemy, że wraz z pozostałymi uzdrowiskami, należącymi do Grupy Uzdrowiska Polskie: „Uzdrowisko Kamień Pomorski” SA, „Uzdrowisko Konstancin-Zdrój” SA oraz Zakład Leczniczy “Uzdrowisko Nałęczów” SA, korzystamy z energii elektrycznej pochodzącej w 100% z odnawialnych źródeł energii.

Współpraca z platformą Reo.pl, specjalizującą się w obrocie energią elektryczną pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł energii i zawiązanie wraz z FW Południe sp. z o.o. Wirtualnej Grupy Biznesowej, pozwala naszym uzdrowiskom nie tylko kontynuować, ale i wzmacniać proekologiczną działalność w naszym regionie. Z korzyścią dla naszych Pacjentów i dla przyszłych pokoleń.

“Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci.”